Dlaczego SODARIS?

SODARIS to system nowej generacji, który powstał z myślą o wsparciu opieki
długoterminowej w Domach Pomocy Społecznej oraz Domach Opieki.
Oparty jest na nowoczesnej technologii oraz naszym wieloletnim doświadczeniu we
współpracy z placówkami opiekuńczymi.

Dla Dyrekcji

Konkurencyjność placówki.
Zapewnienie stałego dostępu do informacji.
Nowoczesny wizerunek na miarę XXI wieku.

Dla Pracowników

Ułatwienie codziennej pracy.
Usprawnienie przepływu informacji.
Intuicyjność i łatwość w obsługi programu.

Dla Mieszkańców

Zapewnienie ciągłości realizacji usług
opiekuńczych i rehabilitacyjnych.
Stały nadzór nad stanem zdrowia.
Zapewnienie poczucie bezpieczeństwa.

FAQ - pytania

Tak, dostęp do danych gromadzonych w Sodaris jest możliwy tylko dla osób posiadających konto użytkownika w systemie oraz  znających hasło do konta. Każdy użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia zapewniające dostęp tylko do wybranych funkcjonalności.

Tak, można prowadzić RZN jako niezależną funkcjonalność, lub na poziomie Dziennika Dyżurów.

SODARIS zapewnia ewidencję obecności i nieobecności w placówce. Na tej podstawie można rozliczać pobyty. Moduł Odpłatność prowadzi i rozlicza zarówno przypisy jak i odpisy 

Tak, moduł Panel Administracyjny obrazuje stan zdrowia mieszkańców na podstawie zebranych informacji.

Nie, Dla tych jednostek, które użytkują System DOM SODARIS może bazować na zgromadzonych danych mieszkańców.

Nie, SODARIS może pracować na komputerach, tabletach lub komórkach. Wystarczy dostęp do sieci WiFi i przeglądarka internetowa.

W zależności od przyjętego rozwiązania, dane mogą być przetwarzane na komputerze w Państwa instytucji lub mogą być umieszczone w chmurze. 

Tak, dzięki budowie modułowej można zacząć użytkowanie od Ewidencji wraz z Rejestrem Zdarzeń Nadzwyczajnych a w dowolnym momencie rozpocząć korzystanie z Dziennika Dyżurów czy innego modułu.

Korzyści

SODARIS to system cechujący się skalowalnością. Z powodzeniem obsłuży samodzielną jednostkę, jak i grupę jednostek lub oddziały. Stanowi kompleksowe rozwiązanie wspierające zarządzanie jednostką oraz realizację działań statutowych, korzystne zarówno dla dyrektora placówki, jej pracowników, a co najważniejsze - samych mieszkańców.

Postaw na jakość

Wdrożenie systemu SODARIS oznacza
bardziej efektywne planowanie,
organizowanie, a także realizowanie opieki
nad mieszkańcami placówki,
co przekłada się na jakość usług
świadczonych mieszkańcom.

Zoptymalizuj swoje procesy

Program SODARIS automatycznie generuje zadania dla pracowników na podstawie planów usług dla mieszkańca. Dzięki temu w optymalny sposób wykorzystasz zasoby swojego pracownika.

Oszczędzaj swój czas

System SODARIS gromadzi i przetwarza w jednym miejscu istotne i ważne informacje ze wszystkich modułów, usprawniając proces reakcji i realizacji działań organizacyjnych, co przekłada się na oszczędność czasu pracy.

Zbuduj taki system, jaki chcesz

Modułowa budowa systemu SODARIS pozwala wybrać funkcjonalność potrzebną w danej placówce. Modułowość umożliwia dostęp do wybranych funkcji.

Pracuj z każdego miejsca

System SODARIS został zaprojektowany zgodnie z zasadami responsywności. Jest w pełni mobilny, można go używać na komputerach stacjonarnych oraz urządzeniach przenośnych.

Mozesz na nas liczyć

Gwarantujemy stałe wsparcie oraz regularne aktualizacje Systemu SODARIS, zaś nasi pracownicy w każdej chwili gotowi są służyć fachową pomocą.

Opinie klientów

“Elektroniczny dziennik dyżuru doskonale sprawdza się w sytuacji, gdy trzeba szybko odszukać zdarzenia dotyczące mieszkańca. ”
pracownik socjalny
“Wgląd w harmonogram usług opiekuńczych daje możliwość szybkiej analizy kosztów związanych z opieką mieszkańca. Wykazanie tych czynności uwiarygadnia ponoszone koszty.”
księgowa
“Więcej czasu dla podopiecznych bo mniej papierkowej roboty. Jako rehabilitant mogę też analizować wpisy z poprzednich zabiegów.”
rehabilitant

Moduły SODARIS

Ewidencja mieszkańców

Podstawowy moduł SODARIS. Zawiera ewidencję mieszkańców, informacje o pobytach oraz wiele innych użytecznych funkcjonalności

Opieka

Definiowanie usług opiekuńczych, planowanie w odniesieniu do podopiecznych oraz rozliczanie ich wykonania.

Rehabilitacja

Planowanie zabiegów rehabilitacyjnych, rozliczanie i analiza wykonanych zabiegów