Pomagamy w Opiece

My zajmiemy się przepływem informacji, opiekę zostawiamy Tobie.

Dlaczego SODARIS?

SODARIS to system nowej generacji, który powstał z myślą o wsparciu opieki długoterminowej w Domach Pomocy Społecznej oraz Domach Opieki.
Oparty jest na nowoczesnej technologii oraz naszym wieloletnim doświadczeniu we współpracy z placówkami opiekuńczymi.

Dla Dyrekcji


Konkurencyjność placówki.
Zapewnienie stałego dostępu do informacji.
Nowoczesny wizerunek na miarę XXI wieku.

Dla Pracowników


Ułatwienie codziennej pracy.
Usprawnienie przepływu informacji.
Intuicyjność i łatwość w obsługi programu.

Dla Mieszkańców

Zapewnienie ciągłości realizacji usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych.
Stały nadzór nad stanem zdrowia.
Zapewnienie poczucie bezpieczeństwa.

Oczekiwania klientów

SODARIS to program który spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagającego klienta

Korzyści

SODARIS to system cechujący się skalowalnością. Z powodzeniem obsłuży samodzielną jednostkę, jak i grupę jednostek lub oddziały. Stanowi kompleksowe rozwiązanie wspierające zarządzanie jednostką oraz realizację działań statutowych, korzystne zarówno dla dyrektora placówki, jej pracowników, a co najważniejsze - samych mieszkańców.
Postaw na jakość
Wdrożenie systemu SODARIS oznacza bardziej efektywne planowanie, organizowanie, a także realizowanie opieki nad mieszkańcami placówki, co przekłada się na jakość usług świadczonych mieszkańcom.
Zoptymalizuj swoje procesy
Program SODARIS automatycznie generuje zadania dla pracowników na podstawie planów usług dla mieszkańca. Dzięki temu w optymalny sposób wykorzystasz zasoby swojego pracownika.
Oszczędź swój czas
System SODARIS gromadzi i przetwarza w jednym miejscu istotne i ważne informacje ze wszystkich modułów, usprawniając proces reakcji i realizacji działań organizacyjnych, co przekłada się na oszczędność czasu pracy.
Zbudujemy system taki, jaki chcesz
Modułowa budowa systemu SODARIS pozwala wybrać funkcjonalność potrzebną w danej placówce. Modułowość umożliwia dostęp do wybranych funkcji.
Pracuj z każdego miejsca
System SODARIS został zaprojektowany zgodnie z zasadami responsywności. Jest w pełni mobilny, można go używać na komputerach stacjonarnych oraz urządzeniach przenośnych.
Możesz na nas liczyć

Gwarantujemy stałe wsparcie oraz regularne aktualizacje Systemu SODARIS, zaś nasi pracownicy w każdej chwili gotowi są służyć fachową pomocą.

Moduły

Funkcjonalności systemu SODARIS grupowane są w moduły. Dzięki temu SODARIS jest skalowalny i może być dostosowany do potrzeb każdego użytkownika
  • Łódź
  • biuro@arisco.pl
  • +48509215112
  • www.arisco.pl

(c) copyright by ARISCO 2022

the copyright of the SODARIS website is owned by ARISCO